Kategoriler
İş güvenliği

SABİT TIBBİ TETKİK MEKÂNI VE GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARACI SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

SABİT TIBBİ TETKİK MEKÂNI VE GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARACI SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA
Bilindiği üzere 20/01/2022 tarihli 31725 sayılı Resmi Gazete’de Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin;

  •   7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Gezici iş sağlığı aracı hizmeti veren OSGB ve ÇASMER’ler, hizmet vereceği işyeri ile hizmetin fiili olarak gerçekleşeceği tarihten en az yedi gün öncesinde İSG-KÂTİP üzerinden karşılıklı olarak gezici iş sağlığı aracı sözleşmesi düzenler. Taraflarca onaylanmamış sözleşme ile tıbbi tetkik hizmeti gerçekleştirilemez…”
  •   8 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Sabit tıbbi tetkik mekânı hizmeti verecek olan OSGB veya ÇASMER, hizmet vereceği işyeri ile hizmetin fiili olarak gerçekleşeceği tarihten en az bir gün öncesinde İSG-KÂTİP üzerinden karşılıklı olarak sabit tıbbi tetkik mekânı sözleşmesi düzenler. Taraflarca onaylanmamış sözleşme ile tıbbi tetkik hizmeti gerçekleştirilemez.”hükümleri yer almaktadır.Bu sözleşmeler İSG-KATİP’te yer alan “Gezici Araç ve Lab Tetkik Sözleşmeleri” kısmından OSGB sorumlu müdürü tarafından yapılabilmektedir.Bahse konu Yönetmelik ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve GüvenliğiHizmetleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince sözleşme yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünden izin alınması ve İSG-KATİP’ten gerekli bildirimler yapılarak Genel Müdürlükten onay alınmasıgerekmektedir.Bu sebeple;
  •   Gezici iş sağlığı aracı izni almak için OSGB sorumlu müdürü tarafından “OSGB Modülü” altındaki “Gezici İş Sağlığı Araç Tanımlamalar” kısmından araç izin belgesinin yüklenmesi, gerekli bilgilerin kaydedilmesi ve Genel Müdürlükçe onaylanmasının ardından sözleşme yapılması gerekmektedir.
  •   Sabit tıbbi tetkik mekânı için ise İSG Hizmetleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “OSGB tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve donanımda Genel Müdürlük onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.” hükmü gereğince öncelikle “Bildirimler” sekmesindeki “Plan Değişikliği” kısmından değişiklik yapmak isteyen kurumlar planlarını onaylatmalıdır.

o İl Sağlık Müdürlüğünden izin belgesi düzenlenecek tetkikler İSG Hizmetleri Yönetmeliğinde zorunlu olan alanlar içerisinde bulunmamalı ve yapılacak tetkikler ayrı ayrı planda belirtilmelidir.

o Yetki belgesi aşamasında onaylanan planda büyütme yapılması İSG Hizmetleri Yönetmeliğinin 16. maddesindeki ilk başvuru hükümlerine tabiidir. Konuya ilişkin İSG-KATİP’te yer alan Kullanıcı Kılavuzundan detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Ardından, “Bildirimler” sekmesinden “Laboratuvar Bildirimi” kısmına İlgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınan izin belgesinin yüklenmesi gerekmektedir.

Yapılan bildirimlere ilişkin eksikliklerin İSG-KATİP’ten takip edilmesi mümkündür.

Ayrıca uyum hükmü gereğince de Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette olan ve tıbbi tetkik hizmeti sunan İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin belgesi, ilgili personel ise çalışma izin belgesi almalıdır. OSGB veyaÇASMER’ler, verilen bu süre içinde İSG-KÂTİP üzerinden bildirimde bulunarak İSGGM’den onay almalıdır.

Konuya ilişkin denetim ve müeyyide hükümleri, diğer hükümler ve detaylar için Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin incelenmesi önem arz etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.